Održivi razvoj

Održivi razvoj

Saznajte više

O održivom razvoju

 

Posljednjih godina pojam održivog (engl. „Sustainable“) razvoja postao je jedan od ključnih elemenata u oblikovanju i provođenju razvojnih politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti. 
Održivi razvoj ne obuhvaća samo ekološku odnosno okolišnu komponentu (engl. “Environment”), već konceptu dodaje socijalnu (engl. “Social”) i upravljačku (engl. “Government”) sastavnicu koje se međusobno objedinjuju i osnažuju (engl. “ESG”). ESG postaju 3 aspekta ključna za mjerenje održivosti kompanije kroz analizu pristupa prema zaštiti okoliša, CO2 zagađenju, odnosu prema zaposlenicima, ponašanju prema klijentima, kupcima i dobavljačima, korporativnoj kulturi i upravljanju.
Neki od ciljeva održivog razvoja su: smanjenje emisije CO2, smanjenje potrošnje vode i energije, recikliranje i ponovna uporaba, zdravlje i sigurnost, obuka i obrazovanje, sigurnost proizvoda, kvaliteta i odgovornost, neovisni odbor direktora, sudjelovanje dioničara i sustav naknade.
ESG nisu lako mjerljivi aspekti ali mogu imati znatan financijski učinak na povrate od ulaganja i postaju sve važniji za ulagače. Uloga financijskog sektora je značajna jer izravno utječe na usmjeravanje kapitala u održive projekte.