Bez ulazne naknade za Raiffeisen USD 2026 Bond

25.03.2022

Promotivna akcija bez ulazne naknade za ulaganja u Raiffeisen USD 2026 Bond od 01.04.2022. do 30.04.2022.

 

Raiffeisen Invest d.o.o., društvo za upravljanje UCITS fondovima donijelo je odluku o promotivnoj akciji u kojoj neće obračunavati niti naplaćivati ulaznu naknadu za ulaganja u Raiffeisen USD 2026 Bond.

U razdoblju od 01.04.2022. do 30.04.2022. ukidamo ulaznu naknadu od 5% te je moguća kupnja ili dokup udjela po cijenama važećima za navedene dane za postojeće i nove ulagatelje.

 

Informacije o fondu

Raiffeisen USD 2026 Bond je dolarski fond s dospijećem pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.o.o. osnovan 01.10.2021. na 5 godina s datumom dospijeća 01.10.2026.

Gdje smo sada:

  • Dospijeće fonda 4,5 GODINE
  • Ciljana cijena 102 USD po dospijeću fonda
  • Trenutna cijena udjela iznosi 94,3708 USD (na dan 30.03.2022.) što trenutno omogućuje ostvarenje prinosa od oko 7,5% po udjelu do dospijeća fonda. Prinos varira u ovisnosti o cijeni fonda
  • U periodu od 01.04.-30.04.2022. BEZ ULAZNE NAKNADE

Prošlo je pola godine od početka rada fonda, do dospijeća je preostalo 4,5 godine, no ulagateljski cilj  i strategija kojom se isti nastoji postići je ostao isti: kroz izlaganje obvezničkom tržištu na period od pet (5) godina, uz ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 2% u periodu držanja, na dan 01.10.2026. postići cijenu udjela Fonda od 102 USD.

Cijena udjela je promjenjiva kategorija, dnevno se objavljuje i dostupna je na naslovnici i stranici fonda te ne postoji garancija ostvarenja prinosa.

Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica Europske unije koje mogu biti denominirane u USD valuti i Sjedinjenih Američkih Država, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeća fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

S obzirom na strategiju upravljanja i karakteristike financijskih instrumenta u koje fond ulaže, fond Raiffeisen USD 2026 Bond je umjereno rizičan (ocjena rizika je 3 na ljestvici od 1 do 7).

 

Realizacija

Kupnja udjela, bez naknade, moguća je u svim RBA poslovnicama ili putem RBA internet bankarstva.

 

Detaljnije informacije

Prospekt i Pravila fonda, Ključne informacije za ulagatelje i ostale detaljne informacije o fondu, uključujući i cijene udjela fonda i prinose, kao i rizike ulaganja dostupni su i na samoj stranici fonda.

Za više informacija o samom fondu, ukidanju naknade i realizaciji neke od navedenih mogućnosti pozivamo Vas i da se obratite u bilo koju RBA poslovnicu, Vašem Raiffeisen bankaru ili direktno nama u Društvo.