Dealer

06.07.2017

Što je Dealer?

 

Pojedinac koji trguje vrijednosnicama za svoj račun.