Deflacija

06.07.2017

Što je deflacija?

 

Pad cijena roba i usluga, suprotan pojam inflaciji.