Depozitna banka

06.07.2017

Što je Depozitna banka?

 

Banka skrbnik investicijskog fonda kod koje fond drži račun i koja čuva imovinu.