Dionice

06.07.2017

Što su dionice?

 

Vrijednosni papiri koji vlasniku daju pravo upravljanja i pravo na proporcionalnom sudjelovanju u dobiti dioničkog društva. Dionice su dugoročni tržišni vrijednosni papiri bez unaprijed utvrđenog dospijeća kojima se trguje na tržištima kapitala. Dijele se na obične (redovne) i preferencijalne (povlaštene).