Duracija

06.07.2017

Što je duracija?

 

Duracija se definira kao mjera osjetljivosti cijene obveznica, obvezničkih fondova ili drugih dužničkih instrumenata, na promjenu kamatne stope. Ova mjera je obrnuto proporcionalna, što znači da rast kamatne stope, uzrokuje pad cijene instrumenta. Veća duracija znači jaču osjetljivost obveznice ili sličnog instrumenta tj. veću oscilaciju vrijednosti udjela pri promjeni kamata. Matematički se pod duration podrazumijeva prosječno trajanje vezivanja uloženog kapitala.