FUTURES

06.07.2017

Što je FUTURES?

 

Ugovor kojim dvije strane dogovaraju terminsku transakciju određene robe (isporuka je u budućnosti po danas dogovorenoj cijeni). Spada u kategoriju derivata (financijskih izvedenica) i sličan je forward ugovoru. Termin "roba" ne mora se nužno odnositi na klasičan pojam robe, već predmet transakcije mogu biti i vrijednosni papiri, npr. državne obveznice, trezorski zapisi, indeksi dionica ili valute. Bitne su odrednice: futures je standardiziran tako da se odnosi na robu točno određenih specifikacija (količina, gustoća), njime se trguje na burzi (postoji sekundarno tržište) i kod isteka ugovora može se zatražiti fizička isporuka robe ili namira razlike između ugovorene cijene i cijene na dan isteka ugovora (netting).