GDP

06.07.2017

Što je GDP?

 

Eng. kratica za gross domestic product, što na hrvatskom znači bruto domaći proizvod. To je ukupna vrijednost svih proizvoda i usluga raspoloživih za finalnu potrošnju, koji se proizvedu na području jedne zemlje u određenom vremenskom periodu, neovisno o tome stječu li dohodak od tih proizvoda i usluga, rezidenti ili nerezidenti.