HANFA (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga)

06.07.2017

Što je HANFA?

 

Državna Agencija koja nadzire osnivanje i poslovanje investicijskih fondova kao i cjelokupno hrvatsko tržište kapitala. U načelu, svakodnevno provjerava rade li svi sudionici na tržištima (kao i sama tržišta) prema propisanim pravilima.