Inflacija

06.07.2017

Štoje Inflacija?

 

Prekomjerno povećanje novčane mase u optjecaju, što dovodi do smanjenja vrijednosti novca. Inflacija je neravnoteža u robnonovčanim odnosima izazvana povećanjem novčane mase u optjecaju i mase odobrenih kredita u usporedbi s veličinom raspoloživog robnog fonda izraženog ukupnim cijenama. Posljedica inflacije je smanjenje vrijednosti novca i opći rast cijena.