Kako ostati hladne glave na tržištu kapitala unatoč koronavirusu

27.03.2020

Koronavirus uzrokuje neizvjesnost. I to ne samo u smislu zdravlja, već i na tržištima kapitala. English

 

Diljem svijeta na tržištima kapitala cijene financijskih instrumenata poput dionica, padaju, a navedeno se odražava i na cijene udjela investicijskih fondova. Mnogi od vas si sigurno postavljaju pitanja poput: „Što trebam učiniti?“, „Što će se dalje dogoditi?“. U nastavku donosimo nekoliko prijedloga kako zadržati smirenost i ostati hladne glave unatoč trenutnim, ali i mogućim budućim fluktuacijama u cijenama.

Što je dovelo do pada cijena na svjetskim burzama?

Prije sagledavanja kako biste se trebali nositi s trenutnom situacijom na tržištu kapitala, pogledajmo zašto je u posljednje vrijeme došlo do takvog pada cijena:

Koronavirus, porijeklom iz Kine, proširio se diljem svijeta.

Cjelokupno svjetsko gospodarstvo je uzdrmano - zatvaraju se trgovine, ograničavaju putovanja, uvode „policijski satovi“ itd.

Zabrinutost zbog gospodarstva i neslaganje oko mogućeg ograničenja proizvodnje na nedavnom sastanku OPEC-a uzrokovali su nagli pad cijene nafte u vrlo kratkom roku.

Dodatne mjere središnjih banaka putem programa kupovine obveznica: Europska središnja banka (ECB) najavila je hitni pandemijski program za otkup obveznica u iznosu od 750 milijardi eura, u okviru kojeg se prvenstveno od država i kompanija mogu otkupiti obveznice i za koje su djelomično ukinuta postojeća ograničenja otkupa. Program je predviđen kao maksimalno fleksibilan u pogledu volumena, izdavatelja, vremena otkupa... a po potrebi bi mogao postati gotovo neograničena kratkoročna potpora likvidnosti tvrtkama.

I Hrvatska narodna banka je uvela niz mjera s ciljem održavanja financijske stabilnosti sustava, među kojima je i otkup državnih obveznica Republike Hrvatske. Primjerice, u srijedu 19. ožujka HNB je otkupila 4,075 milijardi državnih obveznica i time dala podršku likvidnosti sustava, a 23. ožujka je spustila stopu obvezne pričuve za banke sa 12% na 9% "oslobađajući" dodatnih 10,45 milijardi kuna.

Snižavanje kamatnih stopa od strane američke središnje banke (Fed) trebalo bi podržati nacionalna gospodarstva i umiriti sudionike na tržištu. Ipak, u neku se slučajevima to više smatralo razlogom za zabrinutost nego ohrabrenjem te su cijene dionica otišle u negativan teritorij.

U isto vrijeme, vlade širom svijeta najavljuju nove programe pomoći kako bi podržale svoja gospodarstva. I Vlada Republike Hrvatske je 24. ožujka predstavila paket mjera za pomoć radnicima, poduzetnicima i gospodarstvu.

Financijska tržišta trenutno pokušavaju ukalkulirati u cijene radikalne promjene u globalnom ekonomskom okruženju. Međutim, s obzirom na nemogućnost procjene u mnogim aspektima i nedostatak bilo kakve mogućnosti povijesne usporedbe, to je u ovom trenutku gotovo nemoguće. S psihološkog stajališta, nije čudo što razna izvješća i informacije koje dolaze sa tržišta kapitala uzrokuju neizvjesnost kod ljudi. Prve reakcije su panika i strah za svoj novac. Ali…

Zapamtite da Vaše ulaganje nije rezultat slučaja!

Odluke o ulaganju donijeli ste na temelju vaše osobne situacije i razmatranja određenih okolnosti. Upravo bi ti osnovni razlozi Vaše početne odluke trebali biti presudni čimbenici u odluci što dalje? - a ne zabrinutost za koronavirus. Ne dopustite da Vas emocije nadvladaju, već odgovorite na sljedeća pitanja smireno, bistre glave:

Jesu li se osnovni kriteriji na kojima ste temeljili svoju odluku o ulaganju promijenili? Novi ciljevi, drugačiji vremenski horizont ulaganja, promjena u Vašoj spremnosti na preuzimanje rizika? Ukoliko je odgovor potvrdan tada bi se Vaša strategija ulaganja vrlo vjerojatno trebala prilagoditi.

Jesu li osnovni kriteriji ulaganja i dalje nepromijenjeni? Ne dozvolite sebi da Vas trenutna situacija skrene s puta. Pad cijena je dio tržišta kapitala jednako koliko i rast. Što dulje su Vaša sredstva uložena, veća je i mogućnost da nadoknadite eventualne gubitke.

Vrijeme je glavni saveznik ulaganja.
U svakoj neprilici postoji prilika – a tamo gdje postoji rizik, postoji i prilika.

Ako pad cijena s jedne strane znači neizvjesnost i na papiru zaista bilježite gubitak, on također predstavlja i mogućnost da niže cijene iskoristite kao priliku za ulaganje:

Ulaganje putem trajnog naloga

Ulaganjem putem trajnog naloga znači da kupujete udjele u fondu na redovnoj, najčešće mjesečnoj, bazi za fiksni iznos sredstava. S obzirom da se uvijek uplaćuje isti iznos, to znači da se u razdoblju nižih cijena stječe veći broj udjela nego u razdoblju viših cijena. Kao rezultat, postižete jeftiniju prosječnu cijenu udjela fonda, a ovaj efekt nazivamo efektom uprosječivanja cijena.

Povećanje ulaganja putem trajnog naloga

Ako već imate ugovoren trajni nalog možda je pravo vrijeme da povećate redoviti iznos koji ulažete. Time ćete imati više koristi od gore spomenutog učinka uprosječivanja cijena. A s obzirom da ćete također imati sveukupno više udjela u fondu, bit ćete u boljoj poziciji da profitirate od budućih povećanja cijena.

Jednokratno ulaganje? - korak po korak!

Razmišljate li o ulaganju većeg iznosa u neki od fondova u ovim nestabilnim vremenima? Možda, ali to se ne mora dogoditi odjednom – razmislite o tome na sljedeći način: da biste dugoročno mogli imati koristi od mogućih daljnjih padova cijena imalo bi smisla podijeliti jedinstvenu svotu na manje iznose. Iz tog razloga i kažemo: ulaganje, korak po korak.

Pojačana fluktuacija vrijednosti Vašeg ulaganja zbog koronavirusa dovodi do emocionalnih reakcija i nesigurnosti. Međutim, promatrajte svoje ulaganje objektivno kao i u trenutku kada ste odlučili uložiti. Preispitajte temeljne motive svojih ulaganja. I za kraj jedna poznata uzrečica:

Ako nemate dionice kada padnu, nemate ih ni kada porastu!

Odgovore na 10 najčešće postavljenih pitanja koja se javljaju u vremenima krize na tržištu kapitala kakvoj smo i sada svjedoci pročitajte ovdje.

Engleska verzija dostupna je na našoj stranici pod Dokumentacija / Ostali dokumenti. English version available on our website under Dokumentacija / Ostali dokumenti.

 

Datum kreiranja: ožujak 2020

 

Izjava o odricanju odgovornosti:

Ovaj tekst pripremio je Raiffeisen Invest d.o.o. te je on isključivo informativnog karaktera. Ovaj tekst se ne smije reproducirati, prevoditi ili činiti dostupnom trećim osobama osim namjeravanog korisnika, u cijelosti ili djelomice, bez prethodne pisane suglasnosti Raiffeisen Invest d.o.o. u svakom pojedinom slučaju. Ovaj tekst ne predstavlja investicijski savjet ili osobnu preporuku glede kupovanja, držanja ili prodaje udjela u investicijskim fondovima pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.o.o., niti ponudu ili poziv na kupnju ili prodaju udjela u investicijskim fondovima te ne zamjenjuje niti dopunjuje bilo kakav pravni dokument koji je po propisima bilo koje države, uključujući i Republiku Hrvatsku, potreban za kupnju ili prodaju udjela u investicijskim fondovima, bez obzira radi li se o malim ili profesionalnim ulagateljima te bez obzira radi li se o subjektima ili rezidentima Republike Hrvatske ili koje druge jurisdikcije.

Ovaj tekst temelji se na javno dostupnim informacijama, koje smatramo pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzimamo nikakvu odgovornost. Sve informacije sadržane u ovom tekstu utemeljene su jedino na javno dostupnim informacijama i pod pretpostavkom da su te informacije cjelovite i točne, a što ne mora biti slučaj i za korisnika predstavlja rizik, kako izdavatelja, tako i tržišta kapitala i općih gospodarskih ili političkih okolnosti i izgleda. Procjene, projekcije, preporuke ili predviđanja budućih događaja te mišljenja iznesena u ovom tekstu predstavljaju neovisne prosudbe djelatnika Raiffeisen Invest d.o.o. na dan objavljivanja, ako nije drugačije navedeno. Za izradu ovog teksta značajni su bili sljedeći materijalni izvori: Zagrebačka burza, Bloomberg.

Ovaj tekst ne može predstavljati i ne predstavlja temelj za donošenje investicijske odluke, već se svi korisnici pozivaju da se prije donošenja investicijske odluke informiraju dodatno i u mjeri koju drže potrebnom.

Raiffeisen Invest d.o.o., RBA te bilo koje s njima povezano društvo kao ni njihovi direktori, ovlaštene osobe ili zaposlenici, te bilo koja druga osoba, ne prihvaćaju nikakvu odgovornost (iz nemara ili drugog razloga) za bilo kakve gubitke prouzročene na bilo koji način zbog korištenja ovog teksta ili njezinog sadržaja, odnosno na drugi način prouzročene s njom u vezi.

Ovaj tekst se objavljuje ulagateljima od kojih se očekuje donošenje samostalnih investicijskih odluka i procjene rizika ulaganja, kako rizika samog izdavatelja tako i tržišta kapitala i općih gospodarskih ili političkih okolnosti i izgleda, bez nepotrebnog oslanjanja na ovaj tekst, te se, bez prethodnog odobrenja Raiffeisen Invest d.o.o., ne smije distribuirati, umnažati ili objavljivati u cijelosti ili djelomično ni u koju svrhu.

Investicijski fond nije depozit i ne podliježe osiguranju depozita. Ulaganja u fondove uključuju veće rizike, uključujući rizik gubitka kapitala. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom i Pravilima fonda.

Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondovima pod upravljanje Raiffeisen Invest d.o.o., na hrvatskom jeziku, besplatno su dostupne na internet stranici društva za upravljanje www.rbainvest.hr, u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d., te u sjedištu društva za upravljanje.