Kupon

06.07.2017

Što je kupon?

 

Periodične isplate kamate na vrijednosnicu imatelju instrumenta. Kupon se izražava kao anualizirana postotna vrijednost.