Naknada depozitnoj banci

06.07.2017

Što je naknada depozitnoj banci?

 

Naknada depozitnoj banci izražava se na godišnjoj razini, obračunava se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja (financijske obveze) za dan vrednovanja, a izračunati iznosi terete imovinu Fonda. Naknada depozitnoj banci istaknuta je u Prospektu/Statutu fonda.