Obveznica

06.07.2017

Što je obveznica?

 

Dugoročni dužnički vrijednosni papir. Instrument duga koji obvezuje izdavatelja da plati imaocu vrijednosnice pripadajuću kamatu i glavnicu prije ili po dospijeću. Najviše ih izdaje država, banke, općine i veća poduzeća. Kada ih izdaju poduzeća to su korporativne obveznice. Pripadaju u skupinu manje rizičnih vrijednosnih papira, ovisno o bonitetu izdavatelja.