Opcije

06.07.2017

Što su opcije?

 

Specifični vrijednosni papiri izvedeni iz prometa vrijednosnih papira na sekundarnom tržištu. Opcije su pismeni ugovori kojima njihov izdavatelj daje pravo na kupnju i/ili prodaju određenog paketa vrijednosnih papira u određenom trenutku i kroz određeno vrijeme, po unaprijed utvrđenoj cijeni. Opcije nisu obligacije jer ne određuju obvezu njihova izvršenja. Samo u slučaju izvršenja opcije javlja se obveza prodavaoca da proda ili kupi paket vrijednosnih papira koji je predmetom opcije.