Otvoreni investicijski fond

06.07.2017

Što je otvoreni investicijski fond?

 

Investicijski fond koji prikuplja sredstva brojnih ulagača i ulaže ih u različite financijske instrumente. Investicijski fond može se usporediti s velikom posudom koja sadrži različite vrijednosne papire (dionice, obveznice, novčane depozite). Kupnjom udjela u investicijskom fondu ulagač posredno postaje vlasnikom dijela svih vrijednosnih papira sadržanih u fondu.