Portfelj

06.07.2017

Što je portfelj?

 

Skup vrijednosnih papira koje posjeduje pojedinac, poduzeće ili fond. Može se sastojati od novca (gotovina, depoziti...) i od vrijednosnih papira (dionice, obveznice...), a ovisi o definiranoj strategiji ulaganja. Diverzifikacija portfelja je ulaganje novca u razne vrijednosne papire radi disperzije rizika uspješnosti pojedinih investicija. Strategija ulaganja u otvorenim investicijskim fondovima definirana je Prospektom/Statutom fonda.