Povlaštene informacije (Inside information)

06.07.2017

Što su povlaštene informacije?

 

Sve potencijalno materijalno značajne informacije koje mogu imati utjecaja na cijenu dionice nekog poduzeća a nisu dostupne javnosti. Tu ubrajamo cjenovno osjetljive informacije o spajanjima i pripajanjima, financijskim rezultatima, važnim događajima za društvo prije nego što postanu dostupne javnosti. Na većini uređenih tržišta, a među koje se novim Zakonom o tržištu kapitala svrstalo i hrvatsko, intencija je da se osobama koje takve informacije posjeduju zabrani trgovanje na osnovi povlaštenih informacija. Stjecanje neopravdane prednosti pred ostalim sudionicima koji takve informacije nemaju u suprotnosti je s načelima transparentnosti i jednakih uvjeta koje su temelji svakog kvalitetnog tržišta.