Prinos (yield)

06.07.2017

Što je prinos (yield)?

 

Prinos je porast vrijednosti imovine u određenom razdoblju koji pokazuje dobit ili gubitak u odnosu na početno ulaganje.