SKDD

06.07.2017

Što je SKDD?

 

Središnje klirinško depozitno društvo (SKDD) je institucija nadležna za prijeboj i namiru transakcija vrijednosnim papirima u Republici Hrvatskoj, dodjeljivanje jedinstvenih ISIN oznaka. Također služi kao središnji depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira.