Statut

06.07.2017

Što je statut?

 

Dokument o poslovanju fonda u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima koji odobrava HANFA. Prospekti/Statuti fondova kojima upravlja Raiffeisen Invest dostupni su na web stranici www.rbainvest.hr