SWAP

06.07.2017

Što je SWAP?

 

Ugovor kojim dvije strane dogovaraju zamjenu imovine određenih karakteristika za neku drugu u vlasništvu suprotne strane. Nema novčanih tokova. Može biti share swap (zamjena dionica), kamatni swap (zamjena kamatnih stopa), currency swap (zamjena valute).