Trezorski zapis

06.07.2017

Što su trezorski zapisi?

 

Kratkoročni utrživi vrijednosni papir s rokom dospijeća do jedne godine. Instrument tržišta novca. Izdaju ga državni trezori (ministarstva financija), a mogu ga izdavati i jedinice lokalne uprave. Smatra se nerizičnim vrijednosnim papirom radi umjerenog prihoda i sigurnosti. Prodaje se na dražbi uz diskont (popust), tako da mu je cijena pri prodaji niža od nominalne, a o dospijeću se isplaćuje nominalna cijena. Obično se izdaje na 91 dan, 182 dana ili 364 dana.