Ulazna naknada

06.07.2017

Što je ulazna naknada?

 

Iznos koji se plaća jednokratno pri kupnji udjela u fondu (odbija se od iznosa uplate).