Uprosječivanje cijene udjela

10.07.2017

Što znači uprosječivanje cijene udjela?

 

Sistematičan pristup dugoročnom investiranju odnosno investiranje jednakog novčanog iznosa u isti fond u jednakim intervalima bez obzira na tržišne prilike.