Volatilnost

06.07.2017

Što je volatilnost?

 

Volatilnost pokazuje koliko je vrijednosni papir podložan oscilaciji cijene. Označava se kao postotak.