Yield to maturity

06.07.2017

Što je yield to maturity?

 

Prinos do dospijeća - prinos posjedovanja vrijednosnice do dospijeća, ali nakon što se uzme u obzir cijena obveznica na tržištu. To je diskontna stopa koja izjednačava neto sadašnju vrijednost svih budućih novčanih tokova od obveznice sa njenom trenutnom cijenom.