Zatvoreni investicijski fond

06.07.2017

Što je zatvoreni investicijski fond?

 

Zatvoreni investicijski fond, osniva se kao društvo sa fiksnim brojem dionica (udjela) koje predstavljaju iznos imovine na početku rada fonda.