Novčani i obveznički fondovi

Novčani i obveznički fondovi

Saznajte više

Što su investicijski fondovi?

 

Investicijski fondovi prikupljaju sredstva brojnih ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire (dionice, obveznice, trezorske zapise, robni indexi). Ukupna ulaganja fonda obično se nazivaju njegovim portfeljem koji je podijeljen na udjele u fondu. Svaki udjel predstavlja proporcionalan dio u ukupnoj imovini otvorenog investicijskog fonda, odnosno ulagatelj postaje vlasnikom proporcionalnog dijela svih vrijednosnih papira sadržanih u fondu. 

Novčani fondovi

 • Što su novčani fondovi?

  Što su novčani fondovi?

  Novčani fondovi investiraju u depozite banaka, instrumente tržišta novca i kratkoročne dužničke vrijednosne papire najkvalitetnijih izdavatelja. Rast vrijednosti imovine fonda je polagan, ali kontinuiran, dok su oscilacije vrijednosti udjela minimalne. Cilj je novčanih fondova zaštititi ulaganje od tržišnih oscilacija te osigurati sigurnost i visoku likvidnost uloga, uz stalan rast vrijednosti uloga odnosno stabilan prinos.
   

 • Karakteristike novčanih fondova:

  Karakteristike novčanih fondova:

  • namijenjeni su ulagateljima koji žele uložiti u niskorizične financijske instrumente,
  • osmišljeni su kao instrument očuvanja vrijednosti uloženih sredstava, ali i sa svrhom ostvarenja prinosa u
  skladu s preuzetim niskim rizikom,
  • pogodni su za ulagatelje koji trebaju pristup sredstvima u bliskoj budućnosti,
  • koriste se za upravljanje kratkoročnim viškovima likvidnosti i privremeno pohranjivanje sredstava koja služe za financiranje hitnih potreba,
  • imaju stabilan i kontinuiran rast vrijednosti udjela.

Obveznički fondovi

 • Što su obveznički fondovi?

  Što su obveznički fondovi?

  Obveznički fondovi ulažu u dužničke vrijednosne papire, odnosno obveznice koje karakterizira manje osciliranje vrijednosti udjela (rizičnost). Takvi fondovi imaju za cilj stabilan rast vrijednosti udjela kroz investiranje u državne i korporativne obveznice koje donose fiksnu kamatu.

 • Karakteristike obvezničkih fondova:

  Karakteristike obvezničkih fondova:

  • pretežno ulažu u obveznice,
  • namijenjeni su ulagateljima koji žele ostvariti potencijalno viši prinos u odnosu na novčane fondove, a spremni ste prihvatiti manje oscilacije vrijednosti udjela,
  • namijenjeni za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve.

Odaberite fond

 
 • Raiffeisen Cash
  • Fond je namijenjen ulagateljima koji traže očuvanje vrijednosti imovine ulaganjem na kraći rok uz stabilno kretanje vrijednosti udjela. Uz nizak potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti niske fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više

 • Raiffeisen euroCash
  • Fond je namijenjen ulagateljima koji traže očuvanje vrijednosti imovine ulaganjem na kraći rok uz stabilno kretanje vrijednosti udjela. Uz nizak potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond ulagatelji moraju biti spremni podnijeti niske fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više

 • Raiffeisen FlexiCash
  • Fond je  namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u kraćem do srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire i depozite, a istovremeno su spremni podnijeti manje fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više

 • Raiffeisen Classic
  • Fond je namijenjen ulagateljima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Uz potencijal rasta povezan s ulaganjem u ovaj Fond, ulagatelji moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više