Održivi razvoj

Održivi razvoj

Saznajte više

Informacija o politikama integriranja rizika održivosti u proces donošenja odluka o ulaganju

 

Rizik održivosti je okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet povezan sa ulaganjima koji, ako do  njega  dođe,  može  uzrokovati  stvaran  ili potencijalno  materijalno  negativan  učinak  na vrijednost ulaganja.

Najznačajniji  rizici  održivosti  odnose  se  na  okolišne  i  reputacijske  rizike  izdavatelja i/ili  drugih ugovornih strana koji mogu dovesti  do  primjerice  bojkota  tvrtki  koji  krše zakone o radu ili regulatornih kazni.

Društvo je u procesu upravljanja rizicima fonda integriralo rizik održivosti kao zasebnu kategorija rizika, te ga razmatra i mjeri neovisno od ostalih kategorija rizika.

Pri donošenju odluka o ulaganju, rizici održivosti se uzimaju u obzir tijekom procjene prinosa i rizika pojedinog ulaganja.

Rizike održivosti na razini izdavatelja Društvo procjenjuje i prati na temelju podataka vanjskih dobavljača, odnosno javno dostupnih podataka, pri čemu procjena rizika održivosti izdavatelja uzima u obzir odgovarajući sektor  poslovanja izdavatelja.

Ulaganja u pojedinačne vrijednosne papire ne smiju se vršiti kod izdavatelja koji generiraju značajan prihod od proizvodnje, rudarenja, prerade ili korištenja ugljena i drugih povezanih usluga, ili u tvrtkama koje proizvodi značajne komponente koje se odnose na područje "kontroverznog" oružja (npr. kazetnog streljiva, kemijskog oružje, mine).

U slučaju napajajućih fondova  rizici održivosti uzimaju se u obzir i integriraju u postupak donošenja odluka o ulaganju  na razini glavnog fonda. Ukoliko se procjeni, s gledišta održivosti, da pojedina investicija ne zadovoljava rizike održivost glavnog fonda, takva investicija bit će isključena kao potencijalno ulaganje. Rizik održivosti glavnog fonda procjenjuje se i promatra od strane društva za upravljanje glavnim fondom na osnovi podataka treće strane. Tijekom procesa procjene rizika održivosti, koristi se procjena održivosti (kroz sustav bodovanja), uzimajući u obzir gospodarski sektor u kojemu pojedina kompanija posluje.