Održivi razvoj

Održivi razvoj

Saznajte više

Informacija o politikama integriranja rizika održivosti u proces donošenja odluka

 

Rizik održivosti je okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet povezan s ulaganjima koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno materijalno negativan učinak na vrijednost ulaganja.

Rizici održivosti u određenoj mjeri mogu biti prisutni kod svih vrsta instrumenata dozvoljenih za ulaganje Fonda. Najznačajniji rizici održivosti odnose se na  okolišne i reputacijske rizike korporativnih izdavatelja i/ili  drugih ugovornih strana koji mogu dovesti do primjerice bojkota tvrtki koji krše zakone o radu ili regulatornih kazni.

S obzirom na investicijske strategije i dozvoljena ulaganja fondova te korištene financijske instrumente Društvo procjenjuje da rizik održivost nije materijalno značajan da bi se razmatrao kao zasebna kategorija rizika. Rizik održivosti integriran je u već postojeću klasifikaciju rizika, prvenstveno tržišni i kreditni rizik izdavatelja, te Društvo nije mijenjalo Strategije i politike upravljanja rizicima s obzirom na rizik održivosti.

U slučaju napajajućih fondova  rizici održivosti uzimaju se u obzir i integriraju u postupak donošenja odluka o ulaganju  na razini glavnog fonda.