Bez ulazne i izlazne naknade za Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond

16.05.2023

Bez ulazne i izlazne naknade od 17.5. do 30.6.!

 

Sukladno Prospektu fonda s dospijećem Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, obvezničkog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom pod upravljanjem Raiffeisen Invest d.o.o., u razdoblju od 17.05.2023. do 30.06.2023. ukidamo ulazne i izlazne naknade od 5% te je moguća kupnja, dokup ili otkup udjela po cijenama važećim na dan transakcije za postojeće i nove ulagatelje.

Do dospijeća fonda preostalo je 2 godine. Prema važećoj cijeni na dan  09.05.2023 koja iznosi 97,1864 EUR kupnja udjela bi značila potencijalni prinos od preko 5,50% u 2 godine. Cijena se mijenja svaki dan, te Vas pozivamo da se prije odluke informirate o aktualnoj cijeni i potencijalnom prinosu ove vrlo atraktivne ponude.

Mogućnosti za nove ulagatelje:

• Kupnja udjela bez naknade

Mogućnosti za postojeće ulagatelje:

• Zadržavanje udjela, pri čemu nastavljate s ulaganjem te nije potrebna ikakva akcija s Vaše strane.
• Kupnja dodatnih udjela bez naknade, ulaganjem dodatnih sredstava u fond. U trenutku kreiranja objave vijesti, na zadnji dostupan dan, 09.05.2023. cijena udjela iznosi 97,1864 EUR, što za „novu“ kupnju daje prinos do dospijeća preko 5,50% do dospijeća fonda
• Zamjena udjela, odnosno prijenos udjela (dijela ili svih)  iz ovog fonda u drugi fond pod upravljanjem Društva.
• Otkup udjela (dijela ili svih) iz fonda bez naknade.

Realizacija
Kupnja, prodaja ili zamjena udjela, bez naknade, moguća je u svim RBA poslovnicama ili putem RBA Internet bankarstva

Detaljnije informacije

Prospekt i Pravila fonda, Ključne informacije za ulagatelje i ostale detaljne informacije o fondu, uključujući i cijene udjela fonda i prinose, kao i rizike ulaganja dostupni su i na samoj stranici fonda na sljedećem linku.

Za više informacija o samom fondu, ukidanju naknada i realizaciji neke od navedenih mogućnosti pozivamo Vas i da se obratite u bilo koju RBA poslovnicu, Vašem Raiffeisen bankaru ili direktno nama u Društvo.

Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan se upoznati s Prospektom, Pravilima i KIIDom Fonda. Navedene informacije daju se u svrhu informiranja te se ovaj materijal ili bilo koji njegov dio ne može smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili prodaju bilo koje imovine ili prava. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Svaki ulagatelj se upućuje na vlastitu prosudbu i ocjenu financijskog položaja fonda i s time povezanih rizika. Prospekt, Pravila, KID, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o Fondu te Sažetak prava ulagatelja, na hrvatskom jeziku, besplatno su dostupni na priloženim poveznicama na Internet stranici Društva, u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d, te u sjedištu Društva. Kod ulaganja na kojima e temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti, detaljnije na linku.