Mješoviti fondovi

Mješoviti fondovi

Saznajte više

Što su investicijski fondovi?

 

Investicijski fondovi prikupljaju sredstva brojnih ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire (dionice, obveznice, trezorske zapise, robni indexi). Ukupna ulaganja fonda obično se nazivaju njegovim portfeljem koji je podijeljen na udjele u fondu. Svaki udjel predstavlja proporcionalan dio u ukupnoj imovini otvorenog investicijskog fonda, odnosno ulagatelj postaje vlasnikom proporcionalnog dijela svih vrijednosnih papira sadržanih u fondu. 

Mješoviti fondovi

 • Naši mješoviti fondovi

  Naši mješoviti fondovi

  Raiffeisen Sustainable Mix

 • Što su mješoviti fondovi?

  Što su mješoviti fondovi?

  Mješoviti (ili uravnoteženi) fondovi predstavljaju po svojoj strukturi i karakteristikama različite kombinacije obvezničkih i dioničkih fondova kako bi u određenoj mjeri iskoristili mogućnost ostvarenja viših prinosa ulaganjima u dionice, ali istodobno iskoristili i stabilnost ulaganja u obveznice.

 • Karakteristike mješovitih fondova

  Karakteristike mješovitih fondova

  • ulažu podjednako u dionice i obveznice
  • namijenjeni ulagateljima koji žele ostvariti potencijalno viši prinos u odnosu na obvezničke fondove, a spremni su prihvatiti umjerene do značajnije oscilacije vrijednosti udjela
  • namijenjeni za srednjoročne i dugoročne ciljeve

Napajajući fondovi

 • Naši napajajući fondovi

  Naši napajajući fondovi

  Raiffeisen Fund Conservative (obveznički), Raiffeisen Global Equities (dionički) i Raiffeisen Sustainable Mix (mješoviti).

 • Što su napajajući fondovi?

  Što su napajajući fondovi?

  Napajajući fondovi (feeder) su fondovi koji najmanje 85% svoje imovine ulažu u udjele glavnog (master) fonda, te u skladu s tim imaju isti ulagateljski cilj i strategiju kao i glavni fond. Napajajući fond je lokalni fond osnovan u Republici Hrvatskoj, a jedina posebna karakteristika je u tome što dominantni dio svoje imovine ulaže u glavni fond. Glavni fond može biti dionički, obveznički, mješoviti...pa je time i napajajući fond dionički, obveznički, mješoviti ovisno o vrsti glavnog fonda.

 • Karakteristike napajajućih fondova:

  Karakteristike napajajućih fondova:

  • namijenjeni ulagateljima koji žele sudjelovati u ostvarivanju prinosa glavnog fonda
  • ulagateljski cilj i strategija napajajućeg fonda je jednaka ulagateljskom cilju i strategiji glavnog fonda 

  Raiffeisen Invest prvi je na hrvatskom tržištu predstavio ovakvu vrstu fonda, te trenutno upravlja s tri napajajuća fonda: Raiffeisen Fund Conservative (obveznički), Raiffeisen Global Equities (dionički) i Raiffeisen Sustainable Mix (mješoviti).

Odaberite fond

 
 • Raiffeisen Sustainable Mix – mješoviti, napajajući fond
  • Prvi fond u Hrvatskoj koji se temelji na konceptu održivog razvoja, odnosno poštivanju ekoloških, socijalnih i upravljačkih kriterija prilikom odabira investicija. Namijenjen je ulagateljima koji traže ostvarivanje zarade izlaganjem dioničkim i obvezničkim tržištima u dužem roku, a spremni su podnijeti umjerene do visoke fluktuacije vrijednosti udjela i s tim povezane moguće gubitke. Saznajte više