MyInvest

Proširite granice svojih budućih financijskih mogućnosti

MyInvest

Proširite granice svojih budućih financijskih mogućnosti

Saznajte više
 

Ako znate koji iznos možete mjesečno uložiti, saznajte moguću vrijednost ulaganja na kraju odabranog razdoblja

 

 Na kraju ulaganja želim imati...

 
 

 Koliko godina želim ulagati?

 
 
 
 

 Unesite godišnji prinos (%)

 
 
 
 

Navedeni izračun podrazumijeva redovite uplate na početku razdoblja te prinos koji je jednak svake godine. Informativnog je karaktera i nije garancija prinosa u budućnosti niti procjena, odnosno predviđanje dobiti investicijskih fondova. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda, tržištima i financijskim instrumentima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja. Izračun je informativnog karaktera, ne može se upotrijebiti u druge svrhe, ne podrazumijeva ponudu od strane Društva, nije obvezujući za Društvo ni za klijenta te se ne može smatrati pozivom na ulaganje. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom i Pravilima fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje dostupnim na internet stranici Društva u dijelu Dokumentacija, u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d., te u sjedištu Društva.