Cijene i prinosi fondova

Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (EUR) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2023 2022 2021 2020 2019
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički Obveznički fond 03.05.2017. 2 22.02.2024. 13,4695 -0,0097 0.17% 3.12% 0.22% 2.67% -4.68% -0.34% 0.84% 1.80%
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički Obveznički fond 19.09.2011. 2 22.02.2024. 104,9080 -0,0112 -0.11% 2.28% 0.39% 2.15% -3.93% -0.53% 1.00% 0.42%
Raiffeisen Classic Obveznički fond 03.12.2014. 2 22.02.2024. 102,9103 -0,0172 -0.41% 4.78% 0.31% 5.22% -12.13% -2.46% 0.94% 5.14%
Raiffeisen Harmonic Mješoviti fond 31.12.2013. 3 22.02.2024. 120,9597 0,2133 1.40% 6.52% 1.89% 6.91% -9.31% 6.69% 1.65% 7.49%
Raiffeisen Sustainable Solid Mješoviti fond 07.04.2022. 2 22.02.2024. 106,6816 0,3562 0.45% 4.87% 0.72% 5.73% -9.69% 1.15% 0.52% 4.70%
Raiffeisen Sustainable Mix Mješoviti fond 07.10.2020. 3 22.02.2024. 106,8283 0,8311 2.48% 6.48% 1.97% 6.41% -14.49% 12.28% 2.04% /
Raiffeisen Sustainable Equities Dionički fond 21.02.2018. 4 22.02.2024. 132,5406 1,5483 5.53% 10.09% 4.80% 8.70% -17.75% 21.77% 2.64% 22.34%
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond Fond s dospijećem 03.06.2019. 2 22.02.2024. 99,7952 -0,0145 0.08% 3.62% -0.04% 3.42% -8.49% -0.90% 3.56% 2.66%
Raiffeisen EUR 2025 Bond Fond s dospijećem 02.11.2022. 2 22.02.2024. 102,5177 -0,0142 0.01% 2.76% 1.91% 2.49% 0.01% / / /
Raiffeisen EUR 2025 Bond II Fond s dospijećem 14.04.2023. 2 22.02.2024. 102,0754 -0,0046 0.09% / / 1.98% / / / /
Raiffeisen Wealth Poseban fond 17.03.2021. 2 22.02.2024. 98,1638 0,3327 0.75% 5.68% -0.63% 4.62% -6.65% -0.23% / /
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (USD) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2023 2022 2021 2020 2019
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički Obveznički fond 17.10.2019. 2 22.02.2024. 104,7191 -0,0181 0.21% 3.89% 1.06% 4.11% -2.17% -0.47% 2.88% 0.19%
Raiffeisen USD 2026 Bond Fond s dospijećem 02.11.2021. 2 22.02.2024. 92,4824 -0,1035 -0.83% 3.06% -3.32% 3.66% -9.63% -0.45% / /

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.