Cijene i prinosi fondova

Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (EUR) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2023 2022 2021 2020 2019
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički Obveznički fond 03.05.2017. 2 18.06.2024. 13,5857 0,0228 1.03% 3.36% 0.33% 2.67% -4.68% -0.34% 0.84% 1.80%
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički Obveznički fond 19.09.2011. 2 18.06.2024. 105,8735 -0,0016 0.81% 3.18% 0.45% 2.15% -3.93% -0.53% 1.00% 0.42%
Raiffeisen Classic Obveznički fond 03.12.2014. 2 18.06.2024. 103,2434 0,0694 -0.09% 3.47% 0.33% 5.22% -12.13% -2.46% 0.94% 5.14%
Raiffeisen Harmonic Mješoviti fond 31.12.2013. 3 18.06.2024. 125,5130 -0,0045 5.22% 8.60% 2.19% 6.91% -9.31% 6.69% 1.65% 7.49%
Raiffeisen Sustainable Solid Mješoviti fond 07.04.2022. 2 18.06.2024. 108,5123 -0,0037 2.17% 5.88% 0.88% 5.73% -9.69% 1.15% 0.52% 4.70%
Raiffeisen Sustainable Mix Mješoviti fond 07.10.2020. 3 18.06.2024. 109,7399 -0,0044 5.28% 7.87% 2.54% 6.41% -14.49% 12.28% 2.04% /
Raiffeisen Sustainable Equities Dionički fond 21.02.2018. 4 18.06.2024. 138,3907 -0,0043 10.19% 11.93% 5.27% 8.70% -17.75% 21.77% 2.64% 22.34%
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond Fond s dospijećem 03.06.2019. 2 18.06.2024. 100,6637 0,0275 0.95% 3.51% 0.13% 3.42% -8.49% -0.90% 3.56% 2.66%
Raiffeisen EUR 2025 Bond Fond s dospijećem 02.11.2022. 2 18.06.2024. 103,3210 0,0315 0.80% 2.78% 2.02% 2.49% 0.01% / / /
Raiffeisen EUR 2025 Bond II Fond s dospijećem 14.04.2023. 2 18.06.2024. 102,8990 0,0102 0.90% 2.75% 2.44% 1.98% / / / /
Raiffeisen EUR 2027 Bond Fond s dospijećem 13.03.2024. 2 18.06.2024. 100,5299 0,0472 0.53% / / / / / / /
Raiffeisen Wealth Poseban fond 17.03.2021. 2 18.06.2024. 99,8776 0,1123 2.50% 5.86% -0.04% 4.62% -6.65% -0.23% / /
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (USD) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2023 2022 2021 2020 2019
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički Obveznički fond 17.10.2019. 2 18.06.2024. 106,0428 0,0893 1.48% 4.10% 1.26% 4.11% -2.17% -0.47% 2.88% 0.19%
Raiffeisen USD 2026 Bond Fond s dospijećem 02.11.2021. 2 18.06.2024. 93,5045 0,1622 0.27% 2.76% -2.51% 3.66% -9.63% -0.45% / /

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.