Cijene i prinosi fondova

Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (EUR) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2022 2021 2020 2019 2018
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički Obveznički fond 19.09.2011. 2 19.09.2023. 103,2309 -0,0114 0.41% -0.24% 0.27% -3.93% -0.53% 1.00% 0.42% 0.00%
Raiffeisen Classic Obveznički fond 03.12.2014. 2 20.09.2023. 99,7939 0,0916 1.61% 0.36% -0.02% -12.13% -2.46% 0.94% 5.14% -0.05%
Raiffeisen Harmonic Mješoviti fond 31.12.2013. 3 20.09.2023. 115,1545 -0,0968 3.20% 0.87% 1.46% -9.31% 6.69% 1.65% 7.49% -4.63%
Raiffeisen Sustainable Solid Mješoviti fond 07.04.2022. 2 19.09.2023. 101,7247 -0,1647 1.27% -0.52% 0.20% -9.69% 1.15% 0.52% 4.70% -1.29%
Raiffeisen Sustainable Mix Mješoviti fond 07.10.2020. 3 19.09.2023. 100,2097 -0,2694 2.29% 0.69% 0.07% -14.49% 12.28% 2.04% / /
Raiffeisen Sustainable Equities Dionički fond 21.02.2018. 4 19.09.2023. 120,4840 -0,3712 4.28% 3.63% 3.40% -17.75% 21.77% 2.64% 22.34% -8.13%
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond Fond s dospijećem 03.06.2019. 2 20.09.2023. 97,6556 0,0225 1.28% 1.07% -0.55% -8.49% -0.90% 3.56% 2.66% /
Raiffeisen EUR 2025 Bond Fond s dospijećem 02.11.2022. 2 20.09.2023. 100,7495 0,0185 0.74% / / 0.01% / / / /
Raiffeisen EUR 2025 Bond II Fond s dospijećem 14.04.2023. 2 20.09.2023. 100,4779 0,0149 0.48% / / / / / / /
Raiffeisen Wealth Poseban fond 17.03.2021. 2 20.09.2023. 93,7686 0,0041 0.68% -0.21% -2.53% -6.65% -0.23% / / /
 
Tečaj EUR/HRK: 7,53450
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2022 2021 2020 2019 2018
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički Obveznički fond 03.05.2017. 2 20.09.2023. 13,1971 EUR (99,4335 HRK) 0,0091 0.76% -0.42% -0.09% -4.68% -0.34% 0.84% 1.80% 0.31%
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (USD) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2022 2021 2020 2019 2018
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički Obveznički fond 17.10.2019. 2 20.09.2023. 102,6537 -0,0086 2.27% 2.92% 0.67% -2.17% -0.47% 2.88% 0.19% /
Raiffeisen USD 2026 Bond Fond s dospijećem 02.11.2021. 2 20.09.2023. 90,1600 -0,2347 0.22% 0.12% -5.32% -9.63% -0.45% / / /

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.