Cijene i prinosi fondova

Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (EUR) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2022 2021 2020 2019 2018
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički Obveznički fond 19.09.2011. 2 03.02.2023. 103,2350 -0,0319 0.41% -3.02% 0.28% -3.93% -0.53% 1.00% 0.42% 0.00%
Raiffeisen Classic Obveznički fond 03.12.2014. 2 03.02.2023. 99,8197 -0,1296 1.64% -8.98% -0.02% -12.13% -2.46% 0.94% 5.14% -0.05%
Raiffeisen Harmonic Napajajući fond 31.12.2013. 3 02.02.2023. 115,4659 0,6115 3.48% -5.49% 1.59% -9.31% 6.69% 1.65% 7.49% -4.63%
Raiffeisen Sustainable Solid Poseban fond 07.04.2022. 2 02.02.2023. 103,5260 1,0218 3.06% -6.15% 0.44% -9.69% 1.15% 0.52% 4.70% -1.29%
Raiffeisen Sustainable Mix Mješoviti fond 07.10.2020. 3 02.02.2023. 102,0943 1,0597 4.22% -7.17% 0.90% -14.49% 12.28% 2.04% / /
Raiffeisen Sustainable Equities Dionički fond 21.02.2018. 4 02.02.2023. 122,7209 1,1499 6.22% -6.22% 4.22% -17.75% 21.77% 2.64% 22.34% -8.13%
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond Fond s dospijećem 03.06.2019. 2 03.02.2023. 97,2687 -0,0913 0.88% -6.50% -0.75% -8.49% -0.90% 3.56% 2.66% /
Raiffeisen EUR 2025 Bond Fond s dospijećem 02.11.2022. 2 03.02.2023. 100,5784 -0,0422 0.57% / / 0.01% / / / /
Raiffeisen Wealth Poseban fond 17.03.2021. 2 03.02.2023. 94,1875 -0,1018 1.13% -4.68% -3.12% -6.65% -0.23% / / /
 
Tečaj EUR/HRK: 7,53450
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2022 2021 2020 2019 2018
Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički Obveznički fond 03.05.2017. 2 03.02.2023. 13,1194 EUR (98,8481 HRK) -0,0084 0.17% -4.23% -0.20% -4.68% -0.34% 0.84% 1.80% 0.31%
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (USD) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2022 2021 2020 2019 2018
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički Obveznički fond 17.10.2019. 2 03.02.2023. 100,8787 -0,0696 0.50% -1.12% 0.27% -2.17% -0.47% 2.88% 0.19% /
Raiffeisen USD 2026 Bond Fond s dospijećem 02.11.2021. 2 03.02.2023. 91,2401 -0,6283 1.42% -6.66% -6.99% -9.63% -0.45% / / /

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.