Cijene i prinosi fondova

Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (EUR) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2021 2020 2019 2018 2017
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički Obveznički fond 19.09.2011. 2 25.05.2022. 104,2240 -0,0005 -2.61% -3.02% 0.39% -0.53% 1.00% 0.42% 0.00% 0.11%
Raiffeisen Classic Obveznički fond 03.12.2014. 3 25.05.2022. 102,1190 0,0578 -8.63% -9.89% 0.28% -2.46% 0.94% 5.14% -0.05% 1.69%
Raiffeisen Harmonic Napajajući fond 31.12.2013. 4 25.05.2022. 117,1491 -0,0059 -4.78% -4.40% 1.90% 6.69% 1.65% 7.49% -4.63% 8.33%
Raiffeisen Sustainable Solid Poseban fond 07.04.2022. 3 25.05.2022. 105,5875 -0,0038 -5.06% -5.58% 0.76% 1.15% 0.52% 4.70% -1.29% 4.18%
Raiffeisen Sustainable Mix Mješoviti fond 07.10.2020. 4 25.05.2022. 101,5407 -0,0046 -11.37% -4.79% 0.94% 12.28% 2.04% / / /
Raiffeisen Sustainable Equities Dionički fond 21.02.2018. 6 25.05.2022. 117,6660 -0,0043 -16.24% -2.84% 3.90% 21.77% 2.64% 22.34% -8.13% /
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond Fond s dospijećem 03.06.2019. 3 25.05.2022. 99,1516 0,0254 -5.90% -6.69% -0.28% -0.90% 3.56% 2.66% / /
Raiffeisen Wealth Poseban fond 17.03.2021. 3 25.05.2022. 95,6012 0,0503 -4.18% -4.87% -3.71% -0.23% / / / /
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (HRK) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2021 2020 2019 2018 2017
Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički Obveznički fond 03.05.2017. 2 25.05.2022. 100,7850 -0,0146 -2.64% -2.74% 0.15% -0.34% 0.84% 1.80% 0.31% 0.87%
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (USD) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2021 2020 2019 2018 2017
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički Obveznički fond 17.10.2019. 2 25.05.2022. 99,9002 0,0550 -2.63% -3.35% -0.04% -0.47% 2.88% 0.19% / /
Raiffeisen USD 2026 Bond Fond s dospijećem 02.11.2021. 3 25.05.2022. 93,5025 0,1171 -6.08% / / -0.45% / / / /

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.