Cijene i prinosi fondova

Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (EUR) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2019 2018 2017 2016 2015
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički Obveznički fond 19.09.2011. 2 03.08.2020. 106,6854 0,0745 0.16% 0.18% 0.73% 0.42% 0.00% 0.11% 0.42% 0.43%
Raiffeisen Classic Obveznički fond 03.12.2014. 3 03.08.2020. 113,0491 0,1020 -0.42% 0.09% 2.19% 5.14% -0.05% 1.69% 4.00% 2.10%
Raiffeisen Harmonic Poseban fond 31.12.2013. 4 03.08.2020. 110,3314 0,1209 -2.75% 2.32% 1.50% 7.49% -4.63% 8.33% 4.80% -4.26%
Raiffeisen Dynamic Poseban fond 30.12.2011. 5 03.08.2020. 106,5731 0,5978 -8.35% -3.90% 0.74% 2.54% -9.13% 2.65% 6.85% -5.37%
FWR Multi-Asset Strategy I Poseban fond 11.03.2015. 3 03.08.2020. 107,2195 0,1051 -1.97% -1.00% 1.30% 4.70% -1.29% 4.18% 2.31% -0.71%
Raiffeisen Fund Conservative Obveznički fond 21.02.2018. 3 03.08.2020. 98,0338 0,0243 -3.49% -3.92% -0.81% 4.99% -3.24% / / /
Raiffeisen Global Equities Dionički fond 21.02.2018. 6 03.08.2020. 106,1731 1,5678 -5.54% 1.56% 2.48% 22.34% -8.13% / / /
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond Fond s dospijećem 03.06.2019. 3 03.08.2020. 103,6571 0,0778 0.97% 0.43% 3.10% 2.66% / / / /
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (HRK) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2019 2018 2017 2016 2015
Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički Obveznički fond 03.05.2017. 2 03.08.2020. 103,4152 0,0075 0.39% 1.00% 1.04% 1.80% 0.31% 0.87% / /
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (USD) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2019 2018 2017 2016 2015
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički Obveznički fond 17.10.2019. 2 03.08.2020. 102,1622 0,1612 1.96% / / 0.19% / / / /
Raiffeisen USD 2021 Bond Fond s dospijećem 08.11.2018. 3 03.08.2020. 106,7878 0,0072 1.58% 2.57% 3.85% 4.39% 0.70% / / /

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.