Cijene i prinosi fondova

Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (EUR) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2020 2019 2018 2017 2016
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički Obveznički fond 19.09.2011. 2 10.05.2021. 107,5153 0,0264 -0.06% 1.51% 0.75% 1.00% 0.42% 0.00% 0.11% 0.42%
Raiffeisen Classic Obveznički fond 03.12.2014. 3 10.05.2021. 113,6201 0,0313 -0.84% 4.97% 2.00% 0.94% 5.14% -0.05% 1.69% 4.00%
Raiffeisen Harmonic Poseban fond 31.12.2013. 4 10.05.2021. 123,0517 -0,1248 6.71% 18.29% 2.86% 1.65% 7.49% -4.63% 8.33% 4.80%
FWR Multi-Asset Strategy I Poseban fond 11.03.2015. 3 10.05.2021. 111,9192 -0,0500 1.79% 7.54% 1.84% 0.52% 4.70% -1.29% 4.18% 2.31%
Raiffeisen Fund Conservative Obveznički fond 21.02.2018. 3 10.05.2021. 97,7893 -0,0656 -0.69% 0.54% -0.69% -3.07% 4.99% -3.24% / /
Raiffeisen Sustainable Mix Mješoviti fond 07.10.2020. 4 10.05.2021. 106,9924 -0,2627 4.86% / / 2.04% / / / /
Raiffeisen Global Equities Dionički fond 21.02.2018. 6 10.05.2021. 121,3964 -0,8097 5.23% 20.66% 6.22% 2.64% 22.34% -8.13% / /
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond Fond s dospijećem 03.06.2019. 3 10.05.2021. 106,4545 0,0257 0.13% 8.36% 3.27% 3.56% 2.66% / / /
Raiffeisen Wealth Poseban fond 17.03.2021. 3 10.05.2021. 100,3758 -0,0272 0.38% / / / / / / /
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (HRK) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2020 2019 2018 2017 2016
Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički Obveznički fond 03.05.2017. 2 10.05.2021. 103,6790 0,0319 -0.19% 1.12% 0.90% 0.84% 1.80% 0.31% 0.87% /
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (USD) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2020 2019 2018 2017 2016
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički Obveznički fond 17.10.2019. 2 10.05.2021. 103,3792 0,0320 0.29% 3.11% 2.14% 2.88% 0.19% / / /
Raiffeisen USD 2021 Bond Fond s dospijećem 08.11.2018. 3 10.05.2021. 106,5713 -0,0026 -0.13% 0.98% 2.57% 1.51% 4.39% 0.70% / /

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.