Cijene i prinosi fondova

Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (EUR) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2019 2018 2017 2016 2015
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički Obveznički fond 19.09.2011. 2 20.11.2020. 107,3969 0,0049 0.83% 0.81% 0.78% 0.42% 0.00% 0.11% 0.42% 0.43%
Raiffeisen Classic Obveznički fond 03.12.2014. 3 20.11.2020. 113,9501 0,0320 0.38% 0.30% 2.21% 5.14% -0.05% 1.69% 4.00% 2.10%
Raiffeisen Harmonic Poseban fond 31.12.2013. 4 20.11.2020. 111,8995 -0,0461 -1.37% 1.18% 1.64% 7.49% -4.63% 8.33% 4.80% -4.26%
Raiffeisen Dynamic Poseban fond 30.12.2011. 5 20.11.2020. 111,1669 0,0972 -4.40% -3.30% 1.20% 2.54% -9.13% 2.65% 6.85% -5.37%
FWR Multi-Asset Strategy I Poseban fond 11.03.2015. 3 20.11.2020. 108,4889 -0,0070 -0.81% -0.40% 1.44% 4.70% -1.29% 4.18% 2.31% -0.71%
Raiffeisen Fund Conservative Obveznički fond 21.02.2018. 3 20.11.2020. 98,6270 0,0432 -2.91% -2.71% -0.50% 4.99% -3.24% / / /
Raiffeisen Sustainable Mix Mještoviti fond 07.10.2020. 20.11.2020. 101,7344 -0,1148 1.73% / / / / / / /
Raiffeisen Global Equities Dionički fond 21.02.2018. 6 20.11.2020. 111,8111 0,0507 -0.52% 2.64% 4.15% 22.34% -8.13% / / /
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond Fond s dospijećem 03.06.2019. 3 20.11.2020. 105,6616 0,0377 2.93% 3.07% 3.80% 2.66% / / / /
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (HRK) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2019 2018 2017 2016 2015
Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički Obveznički fond 03.05.2017. 2 20.11.2020. 103,7406 0,0069 0.71% 0.70% 1.04% 1.80% 0.31% 0.87% / /
 
Fond Vrsta fonda Datum osnivanja Rizik Datum Cijena udjela (USD) % dnevna promjena Tekuća godina 1 godina PGP od osnivanja 2019 2018 2017 2016 2015
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički Obveznički fond 17.10.2019. 2 20.11.2020. 102,8313 -0,0002 2.63% 2.78% 2.57% 0.19% / / / /
Raiffeisen USD 2021 Bond Fond s dospijećem 08.11.2018. 3 20.11.2020. 106,7484 0,0050 1.55% 1.85% 3.26% 4.39% 0.70% / / /

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi fonda uključuju tekuće troškove fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos fonda bio bi niži od navedenog. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima fond ulaže i nije ih moguće predvidjeti. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane.
Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela fonda u određenom razdoblju. Godišnji prinos predstavlja prinos koji je fond ostvario u odgovarajućoj godini, a računa se kao postotna promjena cijene fonda na kraju godine u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Za izračun godišnjeg prinosa u tekućoj godini, u obzir se uzima zadnja dostupna cijena fonda u odnosu na cijenu fonda na kraju prethodne godine. Prinos u proteklih godinu dana (1 godina) predstavlja prinos koji je fond ostvario u razdoblju od godine dana, a računa se kao postotna promjena cijene fonda u odnosu na cijenu fonda istog datuma prethodne godine. Prosječan godišnji prinos (PGP) od osnivanja predstavlja prinos koji je fond ostvario od osnutka a računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Rizik je Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti fonda (SPRU) koji na numeričkoj ljestvici od 1 do 7 predstavlja kategoriju rizičnosti i uspješnosti fonda. Što je veća kategorija veći je očekivani prinos, ali i rizik gubitka ulaganja. Pokazatelj se temelji na povijesnim podacima, može se promijeniti u budućnosti i ne predstavlja pouzdani pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda izračunava se korištenjem povijesne volatilnosti na temelju metodologije sukladne propisima Europske Unije. Na volatilnost utječu promjene u tržišnim cijenama vrijednosnih papira, tečajevima i kamatnim stopama. Te promjene su nepredvidive, a uzrokuju ih razni faktori uključujući političke i gospodarske događaje.