Investicijski fondovi

Investicijski fondovi

Saznajte više
 

Upoznajte naše investicijske fondove

Raiffeisen Invest d.o.o. je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (UCITS fondovi), čije je poslovanje regulirano Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
Uz obvezničke i posebne fondove pod upravljanjem nedavno smo svoju ponudu proširili sa dva napajajuća fonda, od kojih je jedan obveznički (Raiffeisen Fund Conservative) a drugi dionički (Raiffeisen Global Equities), kako bismo kroz profesionalno i stručno upravljanje mogli zadovoljiti potrebe širokog kruga ulagatelja. Time se Raiffeisen Invest se kao i prilikom osnivanja posebnih fondova Raiffeisen Harmonic i Raiffeisen Dynamic, ponovo pokazao kao predvodnik u osnivanju nove vrste fondova na domaćem tržištu.