Investicijski fondovi

Investicijski fondovi

Saznajte više
 

Upoznajte naše investicijske fondove

Raiffeisen Invest d.o.o. je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (UCITS fondovi), čije je poslovanje regulirano Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

Uz čak deset otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, svoju smo ponudu proširili s novim fondom, Raiffeisen Sustainable Mix, prvim mješovitim a trećim napajajućim fondom u lepezi fondova pod upravljanjem društva. Riječ je o prvom fondu baziranom na konceptu održivog razvoja u Hrvatskoj, a njegovim pokretanjem želja nam je ulagateljima omogućiti ulaganje u one kompanije i države koje slijede principe održivog razvoja kroz poštivanje ekoloških, socijalnih i upravljačkih kriterija te na taj način doprinijeti ostvarivanju održive budućnosti.

U širokoj paleti fondova, ovisno o vlastitim potrebama, horizontu ulaganja i sklonosti riziku, ulagateljima su uz mješoviti fond dostupna tri kratkoročna obveznička fonda ovisno o valuti (HRK, EUR i USD), dva obveznička fonda koja „pokrivaju“ domaće i globalno obvezničko tržište, dionički fond koji ulaže u svjetske dionice te čak dva posebna fonda u čijem se upravljanju primjenjuju specifične strategije ulaganja (strategije apsolutnog povrata) prilagođene tržišnim kretanjima, a koji mogu ulagati u sve glavne klase imovine (obveznice, dionice, zlato…). U skladu s trendovima i razvojem tržišta upravljamo i s dva fonda s dospijećem - eurskim i dolarskim.