Investicijski fondovi

Investicijski fondovi

Saznajte više
 

Upoznajte naše investicijske fondove

Raiffeisen Invest d.o.o. je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (UCITS fondovi), čije je poslovanje regulirano Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

Uz deset otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom kojima upravljamo, svoju smo ponudu proširili s novim fondom - Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički, a kako bismo kroz profesionalno i stručno upravljanje zadovoljili potrebe širokog kruga ulagatelja. Time smo uz dva postojeća kratkoročna obveznička fonda, eurski i kunski, ulagateljima omogućili ulaganje na kraći rok i uz niži rizik i u američkom dolaru. 
U širokoj paleti fondova dostupna su i dva obveznička fonda koja ulažu u domaće i globalno obvezničko tržište, dionički fond koji ulaže u svjetske dionice te čak tri posebna fonda u čijem se upravljanju primjenjuju specifične strategije ulaganja (strategije apsolutnog povrata) prilagođene tržišnim kretanjima, a koji mogu ulagati u sve glavne klase imovine (obveznice, dionice, zlato…). U skladu s trendovima i razvojem tržišta upravljamo i s dva fonda s dospijećem - eurskim i dolarskim.