Investicijski fondovi

Investicijski fondovi

Saznajte više
 

Upoznajte naše investicijske fondove

Raiffeisen Invest d.o.o. je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (UCITS fondovi), čije je poslovanje regulirano Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
 

Trenutno upravljamo s deset otvorenih investicijskih fondova, od kojih su dva kratkoročna obveznička, četiri obveznička, jedan dionički te čak tri posebna fonda u čijem se upravljanju primijenjuju specifične strategije ulaganja prilagođene tržišnim kretanjima. 

Svoju smo ponudu proširili s novim obvezničkim eurskim fondom s dospijećem Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond, drugim fondom takve vrste nakon dolarskog fonda Raiffeisen USD 2021 Bond, a kako bismo kroz profesionalno i stručno upravljanje mogli zadovoljiti potrebe širokog kruga ulagatelja.