Investicijski fondovi

Investicijski fondovi

Saznajte više
 

Upoznajte naše investicijske fondove

Raiffeisen Invest d.o.o. je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (UCITS fondovi), čije je poslovanje regulirano Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

Trenutno upravljamo s devet otvorenih investicijskih fondova, od kojih su četiri obveznička, jedan dionički te čak tri posebna fonda u čijem se upravljanju primjenjuju specifične strategije ulaganja prilagođene tržišnim kretanjima. Svoju smo ponudu proširili novim dolarskim fondom s dospijećem Raiffeisen USD 2021 Bond, a kako bismo kroz profesionalno i stručno upravljanje mogli zadovoljiti potrebe širokog kruga ulagatelja.