Investicijski fondovi

Investicijski fondovi

Saznajte više
 

Upoznajte naše investicijske fondove

Raiffeisen Invest d.o.o. je društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (UCITS fondovi), čije je poslovanje regulirano Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
Uz postojeća dva novčana, dva obveznička i tri posebna fonda pod upravljanjem svoju smo ponudu proširili s dva nova napajajuća  fonda, od kojih je jedan obveznički a drugi dionički, kako bismo kroz profesionalno i stručno upravljanje mogli zadovoljiti potrebe širokog kruga ulagatelja.
Raiffeisen Invest se pokazao kao predvodnik u osnivanju ovakve vrste fondova na domaćem tržištu, te je svoju ponudu proširio s dva nova fonda: Raiffeisen Fund Conservative koji je obveznički, te Raiffeisen Global Equities dionički napajajući fond.