Dnevne cijene i prinosi

Fond Dan Udjel (EUR) % dnevno
Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički 02.06. 105,8734 -0,0022
Raiffeisen Classic 02.06. 109,8875 0,1131
Raiffeisen Harmonic 02.06. 105,2871 -0,0187
Raiffeisen Dynamic 02.06. 103,9219 0,6059
FWR Multi-Asset Strategy I 02.06. 104,9413 0,0730
Raiffeisen Fund Conservative 02.06. 97,1872 -0,0440
Raiffeisen Global Equities 02.06. 102,4309 0,7913
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond 02.06. 100,1126 0,1141
 
Fond Dan Udjel (HRK) % dnevno
Raiffeisen Flexi Kuna kratkoročni obveznički 02.06. 102,2865 0,0009
 
Fond Dan Udjel (USD) % dnevno
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički 02.06. 101,0424 0,0436
Raiffeisen USD 2021 Bond 02.06. 106,1959 0,0656

Raiffeisen vijesti

18.05.2020

Bez ulazne i izlazne naknade za Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond

Bez ulazne i izlazne naknade u mjesecu lipnju!

20.05.2020

Promjena profila rizičnosti fonda Raiffeisen Global Equities

Promijenjen je profil rizičnosti dioničkog napajajućeg fonda Raiffeisen Global Equities ali i dalje u kategoriji visokog rizika.

Istraživanja

03.06.2020

Slabljenje dolara u odnosu na euro

Nakon otvaranja na razinama od oko 7,590 kuna za euro blago povećana ponuda deviza sa strane institucionalnog i bankarskog sektora dovela je do pada tečaja na razine od oko 7,580 kuna za euro, gdje je i zatvoreno trgovanje.

04.06.2020

Srednji tečaj

1 EUR = 7,583419     +0,05 %
1 USD = 6,760648     -0,29 %